Geen terugbetaling studiekosten als de werkgever vóór ontslagname door werknemer zelf een ontslagverzoek heeft ingediend

De werknemer had tijdens het dienstverband een studie gevolgd.  In de studieovereenkomst stond dat de kosten deels moesten worden terugbetaald als de werknemer ontslag zou nemen. Op enig moment gaat de werkgever reorganiseren en de werknemer wordt ook voor ontslag voorgedragen. De werknemer vindt in de tussentijd ander werk en neemt ontslag. De werkgever vordert nu een deel van de studiekosten terug.
De kantonrechter Roermond oordeelt op 1 november 2017 over deze situatie. Hij vindt dat de vordering van studiekosten in dit geval in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. De werknemer ging niet uit zichzelf op zoek naar ander werk, maar door de ontslagaanvraag van de werkgever, was hij niet meer zeker van zijn baan. In die situatie kan de werkgever in redelijkheid geen beroep doen op de studiekostenregeling.

Advies Arbeidsrecht over: opzegging werknemer – studiekostenregeling –redelijkheid en billijkheid. Vindplaats: ECLI:NL:RBLIM:2017:10467