Examenfraude door docent is ernstig verwijtbaar en leidt tot ontslag op staande voet

De casus
Een docent heeft na een examen aan alle examenkandidaten meegedeeld dat zij geslaagd waren, terwijl dit niet daadwerkelijk het geval was. Ook heeft de docent bij drie examenkandidaten wijzigingen in de antwoorden aangebracht, zodat deze kandidaten alsnog zouden slagen. De docent heeft die examens ingeleverd alsof ze waren gemaakt door de kandidaten. De school komt hier achter en ontslaat de docent op staande voet. De docent is het hier niet mee eens en verzoekt vernietiging van het ontslag op staande voet.

Het Oordeel
De kantonrechter van Alkmaar oordeelt op 13 november 2018 dat er sprake is van een geldig ontslag op staande voet. De examenfraude is een zo ernstige schending van de verplichtingen en taken als docent, dat dit een dringende reden oplevert die ontslag op staande voet rechtvaardigt. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat examenfraude raakt aan de kerntaken van een docent en dat juist ook bij het afnemen van examens hoge eisen mogen worden gesteld aan de integriteit en betrouwbaarheid van een docent. Dat werknemer de examenfraude in een opwelling heeft gepleegd en niet uit eigen belang, doet niet af aan de aard en ernst van de gedraging. De kantonrechter is van oordeel dat de persoonlijke omstandigheden van werknemer niet opwegen tegen de aard en de ernst van de dringende reden.
Omdat het handelen van de docent als ernstig verwijtbaar wordt aangemerkt, is de school geen transitievergoeding verschuldigd.

Advies Arbeidsrecht: Ontslag op staande voet – examenfraude – transitievergoeding
Vindplaats: ECLI:NL:RBNHO:2018:10487