Ex – werkneemster hoeft geen afkoopsom voor het leasecontract te betalen als de werkgever de auto doorgeeft aan een collega

Bij sommige banen krijgt de werknemer een lease-auto voor het werk. Daarbij hoort ook een contract waarin is vastgelegd wat er gebeurt als het contract voortijdig eindigt. Meestal is geregeld dat de werknemer die opzegt de kosten moet dragen van de afkoop van het lease-contract.
In de kwestie waar kantonrechter Almere op 8 november 2017 over besliste had de werkneemster opgezegd. Het lease-contract zou nog een tijd lopen, de afkoopsom was ruim € 17.000,-.
Geen afkoop hoefde volgens de contractvoorwaarden plaats te vinden als de auto werd meegenomen naar de nieuwe werkgever, of als de auto wordt doorgegeven aan een andere medewerker van de werkgever. In dit geval is het laatste gebeurd, maar met een veel lagere eigen bijdrage. De ex-werkneemster wordt aangesproken voor het verschil.
De kantonrechter kijkt naar de regels van goed werkgeverschap. Omdat de ex-werkneemster tegenover de lease-maatschappij geen onderhandelingspositie heeft, moet de werkgever deze belangen voor de ex-werkneemster zo goed mogelijk waarnemen. Als daarbij de auto wordt doorgegeven, dan moet de werkgever ook voor het belang van werkneemster waken. In dit geval heeft de werkgever met de nieuwe gebruiker een afwijkende regeling getroffen. De gekozen oplossing is niet vooraf met ex-werkneemster besproken, maar als voldongen feit gepresenteerd en vervolgens desondanks eenzijdig door werkgever uitgevoerd. De ex-werkneemster mocht erop vertrouwen dat zij geen afkoopsom hoefde te betalen. De vorderdering van de werkgever wordt afgewezen.

Advies Arbeidsrecht over: Goed werkgeverschap – lease auto – afkoopsom
Vindplaats: ECLI:NL:RBMNE:2017:5818