De werkgever mag op grond van verwijtbaar handelen afscheid nemen van werkneemsters die collega uitscheldt via e-mail

Kan schelden als ‘verwijtbaar handelen’ leiden tot ontslag? Die vraag kwam aan de orde in deze kwestie. De werkgeefster is een expertisecentrum voor slechtzienden en blinden, al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking van de betreffende cliënt. Werkneemster werkt in één ruimte met collega’s A en B. In een e-mail bericht, bestemd voor collega A maar per ongeluk verzonden aan (blinde) collega B, noemt werkneemster B een ‘Kutmongool’. Er wordt een onderzoek ingesteld naar andere berichten. Daaruit blijkt dat werkneemster collega B vaker heeft uitgescholden.
De werkgever vindt het schelden op een beperkte collega, gezien de aard en doelstellingen van de organisatie, verwijtbaar. De kantonrechter Roermond sluit zich in de uitspraak van 8 november 2017 hierbij aan. Gezien de door de werkgever opgestelde regels omtrent het onderwerp pesten en e-mailgebruik en het feit dat B blind is, moet voor werkneemster duidelijk zijn geweest dat de werkgever deze uitlatingen aan het adres van B niet zou accepteren. Er is sprake van verwijtbaar handelen van werkneemster zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Het handelen is niet ernstig verwijtbaar, de werkneemster krijgt wel de transitievergoeding.

Advies Arbeidsrecht over: verwijtbaar handelen – regels over pesten en e-mail gebruik
Vindplaats: ECLI:NL:RBLIM:2017:10808