De werkgever die een negatieve referentie geeft, handelt niet onrechtmatig of in strijd met de AVG

Ook in het arbeidsrecht hebben de nieuwe privacyregels gevolgen. Het gaat alleen niet zo ver als de werknemer in deze kwestie wilde. Na een referentie wordt de betreffende werknemer bij een nieuwe werkgever niet aangenomen. De werknemer spreekt de oude werkgever aan wegens onrechtmatig handelen en wil schadevergoeding. De kantonrechter wijst deze vordering af en de werknemer gaat in beroep bij het gerechtshof.
Het hof begint te melden dat als uitgangspunt geldt dat wanneer een sollicitant in een sollicitatieprocedure zijn ex-werkgever aanwijst als referent, hij daarmee toestemming geeft in het afgeven van gegevens over zijn persoon en over zijn functioneren. Vervolgens meldt het Hof dat bij het verstrekken van een referentie geldt, dat zo veel mogelijk relevante informatie aan de ‘potentiële werkgever’ mag – en zelfs moet – worden verstrekt. De referent mocht daarom ook negatieve informatie over de werknemer aan de nieuwe werkgever doorgeven. De vorderingen van de werknemer worden afgewezen.

Advies arbeidsrecht: sollicitatie – referentie -privacy
Vindplaats: ECLI:NL:GHARL:2018:7492