De werkgeefster die niet aantoont dat de arbeidsplaats door een zelfstandige is ingevuld, wordt veroordeeld tot herstel van het met toestemming van het UWV beëindigde dienstverband.

Vooraf
In deze kwestie is belangrijk te weten dat artikel 5 van de ontslagregeling bepaalt dat er geen redelijke grond voor ontslag om bedrijfseconomische redenen is als de werkgever alleen maar werkzaamheden uitbesteed om werknemers te vervangen door goedkoper werkende zelfstandigen. Hij moet zijn bedoeling dus duidelijk omschrijven.
Artikel 6 van de ontslagregeling bepaalt dat, als een werkgever het werk van de werknemer wil uitbesteden aan iemand die niet werkt op basis van een arbeidsovereenkomst, dat er dan sprake moet zijn van een echte zelfstandige. Als blijkt dat de werkgever niet aan dit voornemen heeft voldaan, dan is er geen sprake van een ontslag op een redelijke grond als bedoeld in artikel 7:669 lid 3 BW

De casus
In deze kwestie ging het om een krant, die besloot om het werk anders in te richten. Artikelen werden niet langer geschreven door een redacteur die in dienst was, maar door freelancers. Deze keuze leidde tot het ontslag van de werknemer om bedrijfseconomische redenen. De werknemer was het hier niet mee eens en stelt beroep in tegen het ontslag. Een aantal maanden later kijkt de kantonrechter Rotterdam of het werk van de werknemer daadwerkelijk aan één of meer zelfstandigen is uitbesteed.

Het oordeel
In een tussenbeschikking zegt de kantonrechter dat de werkgever goed heeft opgeschreven waarom hij wilde gaan werken met zelfstandigen. Hij wilde meer verschillende berichten uit verschillende delen van het werkgebied plaatsen. Er is dus geen strijd met artikel 5 van de ontslagregeling. Om aan te tonen dat ook is voldaan aan artikel 6 van de ontslagregeling, krijgt de werkgever een bewijsopdracht.
Vervolgens stelt de kantonrechter in zijn einduitspraak van 8 november 2018 vast dat de werkgever niet in zijn bewijs is geslaagd. Er is maar een deel van het werk door een zelfstandige derde uitgevoerd en van de verwachte verandering in de krant is (nog) niet veel uitgekomen, terwijl er al een periode van vijf maanden is verstreken.
De kantonrechter herstelt de arbeidsovereenkomst. Hij kan geen loon met terugwerkende kracht toekennen, maar wel een schadevergoeding als bijzondere voorziening, ter hoogte van het gemiste loon. De werknemer moet de transitievergoeding die was uitgekeerd, terugbetalen.

Advies Arbeidsrecht: Ontslagregeling – werk overdragen aan zelfstandigen – loonvordering
Vindplaats: ECLI:NL:RBROT:2018:9228