Een concurrentiebeding dat feitelijk neerkomt op een beroepsverbod wordt vernietigd.

Een concurrentiebeding dat feitelijk neerkomt op een beroepsverbod wordt vernietigd.

Op 20 oktober heeft de kantonrechter in Utrecht een uitspraak gedaan over een aantal vragen. Ik haal er voor dit advies de vraag uit over de strekking van een concurrentiebeding. In de arbeidsovereenkomst, die wordt ontbonden, staat een concurrentiebeding dat de werknemer verbiedt gedurende een jaar werkzaam te zijn in de zelfde branche – te weten de muntenhandel.

De kantonrechter stelt vast dat hij een afweging moet maken tussen het recht op vrije arbeidskeuze van werknemer en de rechtmatige bescherming van de bedrijfsbelangen van de werkgever. Omdat de werknemer de afgelopen 16 jaar bij het bedrijf uitsluitend heeft gewerkt in de muntenhandel en omdat hij daarvoor ook al in muntenhandel actief was, zou uitvoering van het concurrrentiebeding neerkomen op een beroepsverbod en de werknemer onredelijk beperken in zijn mogelijkheden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Conclusie is dat het concurrentiebeding wordt vernietigd.

In deze zaak spelen: concurrentiebeding – vrije arbeidskeuze – bedrijfsbelang. Vindplaats: ECLI:NL: RBMNE:2017:5105