Hoe bewijs je als werknemer wanneer en hoe lang je hebt gewerkt?

Deze vraag kwam aan de orde bij de uitspraak van gerechtshof Den Haag van 2 oktober 2018.
Het hof laat veel ruimte voor verschillende bewijsmiddelen voor de gewerkte dagen en uren (sms- en Whats-app berichten) en oordeelt dat niet ieder geclaimd uur hoeft te worden bewezen.

De casus

Werkneemster werkt bij een bakkerij. Zij wordt op enig moment op staande voet ontslagen. De kantonrechter vernietigt het ontslag op staande voet en kent loon toe tot 1 mei 2017 (einddatum van het contract) over 19 uur per week. De kantonrechter vindt dat de werkneemster is geslaagd in het bewijs dat het contract een omvang heeft van 19 uur per week. De werkgever gaat in beroep omdat hij het niet eens is met het oordeel van de kantonrechter.

Beoordeling

Het gerechtshof kijkt naar de door werkneemster ingediende SMS-berichten en Whats-app berichten. Hoewel de werkgever ontkend de berichten te hebben gestuurd, blijkt volgens het hof uit de inhoud dat de berichten behoren bij correspondentie die is gevoerd tussen de partijen. Werkneemster werd in het rooster opgenomen en kreeg instructies over de te verrichten werkzaamheden. Op grond van de inhoud van de berichten en de overgelegde urenopgaven wordt uitgegaan van werkzaamheid vanaf 20 jun 2016. Voor de omvang verwijst de werkgever naar werkroosters, maar uit een Whats-app bericht van enige datum waarop werkneemster niet op het rooster stond, blijkt dat werkneemster die dag wel heeft gewerkt. Daarmee zijn de door werkgeefster overgelegde roosters voor het hof niet voldoende betrouwbaar. Nu een deugdelijke urenadministratie, die een werkgever wel hoort bij te houden, ontbreekt, is de kantonrechter terecht overgegaan tot een schatting van de gewerkte uren. Hierbij gaat het erom dat uren voldoende aannemelijk worden gemaakt en niet dat ieder gewerkt uur wordt bewezen.
Het hof bevestigt de uitspraak van de kantonrechter.

Advies Arbeidsrecht: bewijs – gewerkte uren – loonvordering
Vindplaats: ECLI:NL:GHDHA:2018:2554