Bewijs geleverd met lachende smiley’s

De casus

Een teamleider bij de NS wil een dienst ruilen voor een werkneemster (conductrice) met wie hij een relatie heeft. Op die manier heeft zij vrij op zijn verjaardag. De dienstindeling meldt vervolgens dat de werkneemster zo’n verzoek zelf moet doen. Twee dagen later (op de bewuste dag) meldt een collega aan de teamleider: Hoi, Ik heb [werkneemster] ziek gemeld. PS iedereen zwijgplicht.
De teamleider stuurt als antwoord het bericht: dank je met drie lachende smiley’s.

Bij een gesprek met de regiomanager komt de onjuiste ziekmelding uit. De regiomanager spreekt de teamleider hierop aan en stelt hem op non-actief. Na verder onderzoek meldt NS aan de teamleider dat ontbinding van het dienstverband zal worden verzocht.

Het oordeel

Vooropgesteld wordt dat de werkgever een gedragscode heeft voor relaties op het werk. Er geldt ook een fraudebeleid waarin is vastgelegd dat bepaalde gedragingen niet door de beugel kunnen en dat dit gedrag ook kan leiden tot ontslag. De kantonrechter beziet het handelen van de werknemer en beoordeelt dit als ernstig verwijtbaar. De kantonrechter ontbindt het dienstverband en kent geen transitievergoeding toe.
De teamleider gaat in beroep. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in een tussenuitspraak op 26 oktober 2018 over deze kwestie. Kern van de zaak in beroep is de vraag of de teamleider iets heeft gedaan wat niet kon. Hij zegt dat de collega de werkneemster juist niet ziek moest melden, maar moest proberen een vervangende dienst te regelen, wat uiteindelijk ook is gelukt.
Het hof ziet het toch anders, waarmee het oordeel van de kantonrechter vooralsnog wordt bevestigd. Als het juist niet de bedoeling was dat werkneemster ziek werd gemeld, dan is de reactie ‘bedankt met lachende smiley’s’ onbegrijpelijk.

Omdat de teamleider bewijs aanbiedt van het feit dat het toch allemaal anders was, wordt hij wel in de gelegenheid gesteld dit bewijs te leveren.

Advies Arbeidsrecht: ontslag – verwijtbaar handelen – bewijs
Vindplaats: ECLI:NL:GHARL:2018:9360