Als je er geen beroep op doet, vervalt de transitievergoeding

De Wwz geeft aan werknemers bij ontslag in de regel een transitievergoeding. Daar moet wel tijdig een beroep op worden gedaan.
In de uitspraak van de kantonrechter Rotterdam van 18 mei 2017 kwam een volgende mogelijkheid aan de orde. Een werknemer kan het recht op een transitievergoeding verwerken, als hier niet uitdrukkelijk een beroep op wordt gedaan. Dit speelt in een procedure waarbij het initiatief tot ontbinding van de werknemer kwam. Hij vraagt om een billijke vergoeding maar niet om een transitievergoeding. Als de billijke vergoeding wordt toegekend en de werknemer later alsnog vraagt om de transitievergoeding, vindt de kantonrechter dat het recht op de transitievergoeding is verwerkt. De rechter wijst op bijkomende omstandigheden, die maken dat de werkgever erop mocht vertrouwen dat de werknemer geen aanspraak meer zou maken op de transitievergoeding.

In deze zaak spelen: Transitievergoeding – billijke vergoeding – rechtsverwerking
Vindplaats: ECLI:NL:RBROT:2017:7997