Aanzegverplichting is niet geschonden als de aanzegging al in het contract staat

Een opmerkelijke uitspraak komt van de kantonrechter Maastricht van 17 oktober 2017. In de eerste plaats heeft de werknemer het verzoek gericht tegen een verkeerde procespartij. Hij is niet ontvankelijk in zijn verzoek. Vanwege de vervaltermijn van de vordering kan niet alsnog de goede partij worden gedaagd. Het blijft opletten voor advocaten.
Ten overvloede zegt de rechter iets over de aanzegtermijn. De werkgever heeft de aanzegtermijn niet geschonden omdat in de arbeidsovereenkomst staat dat de arbeidsovereenkomst na het einde van de overeengekomen bepaalde tijd zal eindigen. Bij de behandeling van de Wwz in de tweede kamer is dit besproken. Daarover is gezegd dat dit kan, maar dat verwacht wordt dat werkgevers er geen gebruik van maken. Met deze uitspraak lijkt me dat werkgevers een goede reden hebben om wel standaard in de arbeidsovereenkomst op te nemen dat het dienstverband na de overeengekomen termijn eindigt.

In deze zaak spelen: aanzegplicht – arbeidsovereenkomst – vervaltermijn.
Vindplaats: ECLI:NL: RBLIM:2017:10039