Personen en Familierecht

Het Personen en Familierecht houdt zich vooral bezig met de manier waarop partners hun relatie op een goede manier kunnen laten eindigen. Ook na een scheiding hebben (ex-) partners gezamenlijke verantwoordelijkheden. Wat samen was moet worden verdeeld. Er moeten afspraken worden gemaakt over levensonderhoud en als er kinderen in de relatie zijn geboren is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht. Naast echtscheiding omvat het familierecht nog een breder scala aan aandachtsgebieden, zoals gezag, omgang, alimentatie, adoptie, erkenning en ontkenning van vaderschap.

Linda Rubens is rechtstreeks en doortastend in haar aanpak van zaken. Dit wordt door de meeste cliënten zeer op prijs gesteld. Moeilijk in het werk zijn de situaties waarbij voormalige echtgenoten kinderen gebruiken om hun eigen belang te dienen. Helaas komt dit maar al te vaak voor. In goed contact met collega-advocaten kan gelukkig vaak een werkbare manier worden gevonden om strijdende partijen tot afspraken te brengen.